Özgüven, Sorumluluk ve Dayanışma...

Ortaokul dönemi artan ders çeşitliliği, daha sistematik bir eğitim ve büyüme çağı nedenleriyle zaman zaman karmaşık olabilir. Türkiye Bilim Evleri olarak öğrencilerimiz için, Doğru iletişim teknikleri eğitimi, Ergenlik dönemine uyum sağlama çalışmaları, Kulüp çalışmalarıyla geniş kapsamlı yabancı dil eğitimi, Kültür, sanat ve spor faaliyetleri . Teknolojiyi etkin kullanma ve yazılım programları, Lise dönemi için gerekli akademik beceriler ve LGS hazırlık programına yönelik bilgiler veriyoruz.