Güçlendirici Fikirler ve Değerler

Formel eğitimin başladığı ilkokul yılları öğrencilerin kaliteli bir eğitim süreci yaşaması ve gelecek yılları açısından kritik dönemdir. Türkiye Bilim Evleri olarak öğrencilerimiz için, Temel akademik beceriler, . Olumlu bir sınıf ve okul ortamı, Yoğun yabancı dil ve telaffuz eğitimi, Kitap ve döküman kullanmadan zeka gelişimine yönelik uygulamalar, Kendilerini keşfetme ve yetenekleri doğrultusunda sosyal faaliyetlere yönlendirme, Sportif etkinlikler ve turnuvalar, Sanatsal aktiviteler, Sorumluluk duygusu, düzenli olma bilinci, ahlak ve değer yargılarının önemi için gerekli eğitim verilir.